Sari la conținut

COȘUL TĂU

Coșul tău este gol

Regulamentul campaniei promotionale "Giveaway Easter Table Aprilie 2024”

Regulamentul campaniei promotionale "Giveaway Easter Table Aprilie 2024”

 

1. Organizatorul campaniei. Durata. Aria de desfasurare !

 • Organizator al acestei campanii promotionale („Campania”) este SC SONAR PROJECT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Dogarilor 26-30, CP 020553, sector 2, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul”. !

 

 • Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament ("Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei. !

 

 • Campania se desfasoara in perioada 28.04.2024 - 30.04.24. Dupa data incetarii Campaniei, (30.04.2024, ora 12:00) Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. !

 • Campania este organizata si se desfasoara online exclusiv pe platforma social media Instagram pe pagina @ototo_store – pagina ce apartine
  Organizatorului. !

 • Instagram nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta Campanie.


2. Participantii

 • La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), si care au cont personal pe reteaua de social media Instagram, cont care trebuie sa fie setat ca fiind public în vederea participarii la aceasta Campanie. 

 • Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii declara si recunosc ca au luat cunostinta prevederile Regulamentului si ca accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si inteleg ca in acest scop datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate conform Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenelor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a nu acorda premii Participantilor care incalca prevederile Regulamentului. Orice incercare de fraudare se sanctioneaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, Organizatorul informand Participantul prin mesaj privat, cu privire la eliminarea sa din Campanie.


3. Premiile

 

3.1. In cadrul Campaniei va fi acordat, conform mecanismului descris in continuare, un premiu compus din urmatoarele elemente:

 •  7Arts Wine Cvartet 2020
 •  Cozonac Demetra
 •  Chocolate rabbits by Coco x Ghica Popa
 •  Mabo Coffee Hambela Ethiopia
 •  Răzvan Idicel Pistachio Milk Chocolate
 •  Răzvan Idicel Zacuscă cu Vinete
 •  Month of Sundays hand printed towel
 •  Transylvania Little Houses x 2

Valoarea comerciala totala a premiului oferit in cadrul Campaniei este de 612 lei, TVA inclus.

 • Premiile nu pot fi inlocuite cu alte obiecte si nici nu se poate acorda castigatorilor contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a primi premiul oferit de Organizator, in conditiile descrise in prezentul Regulament, acesta nu va primi nicio compensatie/despagubire din partea Organizatorului.

 

4. Inscrierea in Campanie. Tragerea la sorti si validarea castigatorilor

 • Pentru a se inscrie in Campanie, un participant trebuie sa indeplineasca conditiile mentionate in art.2 de mai sus si sa urmeze urmatorii pasi:

Pas 1. Participantul raspunde printr-un comentariu la postarea anuntului de prezentare a Campaniei de pe pagina @ototo_store prin mentionarea a unui cont de instagram;

Pas 2. Participantul da follow paginilor de instagram OTOTO (@ototo_store) si Ana Rubeli @aiciastat

Participantul declara si garanteaza ca este titularul drepturilor de autor asupra textelor/ materialelor postate in vederea participarii la Campanie si garanteaza ca acestea nu incalca drepturile vreunei terte persoane, inclusiv, dar fara limitare la drepturile de proprietate intelectuala si dreptul la imagine al unor terte persoane.

Participantul intelege si garanteaza ca nu va promova/nu va prezenta în mesajul postat prin care se inscrie in Campanie, elemente (imagini/obiecte/sunete/actiuni/etc) care:

 • incalca, in orice mod, legile aplicabile;
 • reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
 • contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;
 • promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
 • contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • contine amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;
 • sunt indecente, ofensatoare sau periculoase sau incalca regulile bunei cuviinte sau incita la lezarea ordinii sau linistii publice.


Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin textele / materialele postate, inclusiv dar fara limitare la drepturile de proprietate intelectuala.

Prin participarea la Campanie, Participantul acorda Organizatorului, asupra textelor/ materialelor incarcate pentru inscrierea in Campanie, o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial) in vederea promovarii, in orice mediu (inclusiv, dar fara limitare, in presa scrisa, materiale publicitare tiparite sau in mediul online) a Campaniei, a Organizatorului sau a produselor Organizatorului.

Fiecare participant are dreptul de a se inscrie în Campanie de mai multe ori, si poate câștiga un singur premiu în Campanie. Participant va fi considerat persoana care se inscrie în Campanie folosind contul personal de Instagram, nu o pagina avand o identitate falsa.

 • Premiul se vor acorda prin tragere la sorti, utilizand un program de extragere aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana). Tragerea la sorti va fi organizata în data de 30.04.2024. La tragerea la sorti vor participa doar acele inscrieri în Campanie care respecta conditiile mentionate in prezentul Regulament.
 • Din baza de date a participantilor se va extrage un potential castigator, dupa care se vor extrage și doua (2) rezerve pentru acesta.
 • Un Participant, identificat prin contul de Instagram, sau orice alte date personale utilizate pentru inscrierea in Campanie ori transmise Organizatorului pentru validare/inmanarea premiului, poate castiga un singur premiu în cadrul acestei Campanii.
 • Ulterior tragerii la sorti, in termen de doua zile de la desemnarea potentialului castigator, acesta va fi informat de către Organizator prin mesaj privat prin intermediul mesageriei Instagram, cu privire la premiul castigat precum si cu privire la etapele pe care trebuie sa le parcurga in vederea validarii drept castigator final si in vederea intrarii in posesia premiului. Prin intermediul mesageriei Instagram i se vor solicita urmatoarele date personale: numele si prenumele, numar de telefon, data nasterii, adresa de e-mail, adresa de livrare, pentru a se efectua procesul de validare.
 • In cazul in care un potential Castigator nu raspunde mesajului Organizatorului in cel mult 24 de ore de la transmiterea acestuia, ori nu respecta conditiile de validare sau nu transmite datele sale personale necesare validarii, etc acesta este automat descalificat si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase. Aceeasi procedura de validare se va repeta pentru fiecare rezerva desemnata pentru respectivul premiu, pana la validarea finala a unei rezerve drept castigator al acelui premiu.
 • Pentru a fi validat ca si Castigator al campaniei, un Potential Castigator trebuie sa aiba dreptul de participare la Campanie, asa cum este specificat in Art.2, iar postarea de participare la concurs sa respecte toate conditiile si cerintele detaliate in prezentul Regulament, precum si sa ofere toate datele solicitate de Organizator, prin mesajul privat.
 • Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si își exprima în mod expres acordul pentru folosirea postarii/postarilor în scopuri publicitare de către Organizator, pe pagina de Instagram @ototo_store. De asemenea, castigatorul isi exprima in mod expres acordul pentru prelucrarea datelor personale in vederea livrarii premiului castigat.
 • Organizatorul nu este raspunzator si nu va fi implicat in disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra conturilor de Instagram de pe care s-au facut inscrieri in Campanie. Niciun litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra conturilor de Instagram nu va influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care respecta prevederile acestui Regulament si este declarat castigator.
 • Premiul va fi livrat la adresa comunicata de Câștigător, in timpul procesului de validare, în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la validare, prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, pe baza de proces verbal de predare – primire pe care castigatorul validat are obligatia sa îl semneze și sa îl transmita Organizatorului.
 • Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din utilizarea de catre castigator a premiului. Modul in care castigatorul utilizeaza premiul pe care il primesc se realizeaza pe propria raspundere a acestuia.
 • Din momentul in care castigatorul intra in posesia fiecaruia dintre cele opt componente ale premiului Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora, in limitele legale. Garantia pentru produsele oferite drept premii, daca este cazul, va fi acordata in limitele si potrivit certificatului de garantie emis de catre producatorul/furnizorul acestora.
 • Organizatorul va face public numele castigatorului si denumirea premiului castigat dupa validarea finala a acestuia, prin postarea acestor informatii pe pagina de Instagram @ototo_store.

 

5. Limitarea raspunderii

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliatilor acestuia.
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei participari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Trimiterea datelor de contact si identificare de catre Participantul desemnat castigator, catre o alta adresa de contact decat cea indicata de catre reprezentantii Organizatorului la momentul comunicarii Participantului a faptului ca a fost desemnat castigator, fapt ce ar duce la neprimirea datelor necesare validarii de catre Organizator;
 • Inscrierile efectuate în afara perioadei de participare, așa cum este aceasta definita în cadrul art. 1.3.
 • Inscrierile în Campanie care nu respecta mecanismul campaniei, detaliat in prezentul regulament.
 • Inscrierile ce nu contin toate informatiile obligatorii, indicate in cuprinsul postarii de Campanie;
 • Eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
 • Orice incercare de participare la Campanie, care nu respecta mecanismul Campaniei, detaliat in Regulament;
 • Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatori (ex: lipsa acuratetii datelor de contact) nu atrag raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu va fi tinut responsabil in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator sau la imposibilitatea de a intra in posesia premiului;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de catre furnizorii de servicii de curierat sau pentru premiile expediate prin posta/alta companie de curierat, care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorilor.
 • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea profilului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a dispozitivului folosit de catre participant (intreruperea sursei electrice a dispozitivului, erori date de sistemul de operare instalat pe dispozitiv, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/ dispozitivului, erori date de folosirea cu rea-credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula inscrierea si/sau rezultatele Campaniei);
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in Regulament;
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil; Aceste circumstante se pot datora informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, ca urmare a actiunilor utilizatorilor paginii web/retelei de socializare, a functionarii dispozitivelor / echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor la internet si/sau a dispozitivelor / echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de servicii de internet si/ sau functionarea defectuoasa a retelei de socializare/e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare);
 • Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului; 

                  - Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de catre orice câștigător in legatura cu premiul castigat. Participantii inteleg si recunosc ca Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru oricare si toate eventualele prejudicii sau vatamari suferite de catre participanti sau cauzate unor terti ca urmare a utilizarii premiului. In cazul in care participantii desemnati castigatori sufera un prejudiciu/vatamare ca urmare a utilizarii normale a premiului si din cauza unor vicii de fabricatie ale premiului, se vor adresa producatorului, potrivit informatiilor din certificatul de garantie care va insoti premiul; !

                  - Toti Participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Instagram nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre Participanti ca urmare a participarii la Campanie.

 

6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR PERSONALE

Organizatorul - in calitate de Operator - prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal - Regulamentul U.E. 2016/679 – GDPR, in urmatoarele conditii:

Identitatea operatorului de date

Datele transmise de participanti sunt prelucrate de compania SC SONAR PROJECT SRL, cu sediul in mun. Bucuresti, Str. Dogarilor 26-30, CP 020553, sector 2, denumita in continuare Operator.

Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal prelucrare in cadrul campaniei promotionale sunt prelucrate de catre Operator, in urmatoarele scopuri:

 1. In scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie
 2. Pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor
 3. In scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul castigatorilor de premii cu valoare impozabila. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.
 4. Pentru furnizarea raspunsurilor la solicitarile/reclamatiile/sesizarile consumatorilor (participanti la campanii sau persoane ce furnizeaza date personale prin paginile de contact sau prin infoline) Daca persoanele care doresc sa participe si/sau castigatorii refuza sa furnizeze datele solicitate pentru inscriere si/sau validare, este imposibil ca acestia sa fie inscrisi in campanie sau validati pentru a li se acorda premiile.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor personale

 1. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor în campanie, precum si pentru validarea castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).
 2. Pentru scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate – in cazul premiilor cu valoare impozabila, prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile aferente catre autoritatile fiscale.
 3. Pentru scopul furnizarii de raspunsuri/clarificari la solicitarile/cererile /reclamatiile/ sesizarile consumatorilor (indiferent de canalul prin care acestea sunt inregistrate – website, linie infoline), prelucrarea opereaza in baza consimtamantului participantilor (GDPR 6.1.a).

Datele prelucrate

 1. In cazul participantilor: contul de Instagram;
 2. In cazul participantilor castigatori: contul de Instagram, nume, prenume, numar de telefon, vârsta, adresa de e-mail, adresa livrare premiu.

Perioada prelucrarii

 1. Datele se stocheaza pe o perioada de 90 de zile de la incheierea campaniei.
 2. Datele castigatorilor de premii cu valoare peste 600 de lei se stocheaza pe durata prevazuta de normele legale in vigoare.

Modul de prelucrare

Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele vor fi colectate si stocate in baza de date a participantilor care apartine Organizatorului (a persoanelor inscrise in Campanie pentru participarea la tragerea la sorti si desemnarea castigatorului). Datele personale colectate sunt procesate pentru inscriere, organizarea tragerii la sorti, validarea castigatorilor, contactarea acestora, indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (daca este cazul) si trimiterea premiilor. Datele prelucrate nu vor fi utilizate in niciun alt scop. Persoanele vizate nu vor fi supuse unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor si care ar putea produce un efect juridic sau un impact semnificativ asupra acestora.

Confidentialitate

Datele nu vor fi transferate în străinătate și nu vor fi dezvăluite către alți terți, cu excepția numelui si prenumelui ce vor fi facute publice conform O.G. 99/2000, republicata actualizata si a situațiilor în care Operatorul este obligat de lege să dezvăluie asemenea date personale către autorități.

Drepturile persoanelor vizate

În perioada de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată are dreptul de a solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Are de asemenea dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Persoane vizate pot oricând să-și retragă consimțământul de prelucrare. Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată poate depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Modalitati de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, persoana vizată poate contacta Operatorul e-mail transmis la adresa: hello@ototo.ro

Politica de confidentialitate Sonar Project poate fi accesata gratuit pe www.ototo.ro

7. Contestatii si Litigii

 • Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator prin mesaj privat pe pagina de Instagram a Organizatorului, de pe contul @ototo_store, in termen de maxim 24 de ore de la anuntarea castigatorului. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului- verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

8. DIVERSE

 • Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.
 • Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul - expres si neechivoc - ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea inscrierii si participarii la Campanie, validarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii (in cazul premiilor impozabile). Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea căștigătorilor Campaniei, iar în cazul căștigătorilor, pentru o perioada egală cu perioada stabilită de lege privind arhivarea documentelor financiar- contabile.
 • Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) - (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului o cerere prin email la adresa: hello@ototo.ro
 • Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, in cazul premiilor cu valoare impozabila, daca este cazul.
 • Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 • In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
 • Regulamentul Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Campaniei, pe website-ul ototo.ro.

Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu face parte integranta din prezentul regulament.

Anexa 1 – Model Proces-verbal de validare si atribuire premiu

PROCES-VERBAL

de validare si atribuire a premiului Campaniei promotionale

„Giveaway Easter Table Aprilie 2024” pe pagina de Instagram @ototo_store

Subsemnatul ______________________, in calitate de reprezentant al Organizatorului Campaniei, astazi, data de_____________, am validat pe domnul/doamna ______________________________, cu domiciliul in________________________, str____________________________, bl._______, sc._______, et._____, ap.____, jud.____________________________, ca fiind castigator al unui premiu al campaniei promotionale, prin tragerea la sorti organizata in data de ____________, ce consta in _________________ in valoare de __________ lei.

Subsemnatul________________________________, declar ca am prezentat Organizatorului documentele solicitate de acesta, si am fost validat in calitate de castigator al premiului prezentat mai sus, pe care l-am primit impreuna cu certificatul de garantie (dupa caz).

Prin semnarea si datarea procesului-verbal, subsemnatul ______________________________________ imi dau acordul expres si neechivoc ca datele mele personale mentionate mai sus sa intre in baza de date a Organizatorului, pentru validare si atribuirea premiilor Campaniei.

Subsemnatul ______________________________________ declar ca am luat cunostinta ca imi pot exercita in mod gratuit dreptul de informare, de acces, restrictionare, rectificare, stergere, dreptul la portabilitatea datelor, la opozitie, de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, dreptul de a ma adresa justitiei si/sau orice alte drepturi prevazute de legislatia locala sau europeana in vigoare printr-o cerere scrisa, datata si semnata trimisa Organizatorului prin email la adresa helllo@ototo.ro. De asemenea, am luat cunostinta ca am dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competenta - A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro) - în cazul in care consider ca este incalcata confidentialitatea datelor mele personale

 

Data:

 

Am Predat: (nume, semnatura)                                 Am Primit: (nume, semnatura)

 

 

Organizator

SC SONAR PROJECT SRL